Registracijadomena.ba - servis za registraciju domena preduzeća Infomedia d.o.o.

Procedura registracije .BA domena

Procedura registracije BA domena je nešto komplikovanija od registracije internacionalnih domena, i ona je definisana zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH. Pogledajte Pravilnik o registraciji BA domena, ako su vam potrebne dodatne informacije. Dok internacionalne domene može da kupi bilo ko bez dodatnih zahtjeva i dokumenata, .BA domen mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove predviđene u Pravilniku. Osnovni uslov za registraciju domena je da je domen slobodan.

Opis procesa registracije .BA domena.

Dostupnost domena možete provjeriti uz pomoć forme za Provjeru dostupnosti domena. Pored ovoga, uslov je i da domen ima najmanje 3 karaktera, te da svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede. Naziv domena može da sadrži i znak minus (-), ali ne na početku ili kraju imena domena. Domen ne može sadržati dva uzastopna znaka minus. Domen ne smije da sadržava rezervisane riječi, kao što je: BIH, TradeMark, kao i nazive koje koriste druge kompanije ili vulgarne riječi. Proces registracije BA domena je sljedeći:

  1. Popunjavanje zahtjeva za registraciju .BA domena: Registracija .BA domena
  2. Dobijanje potvrde o rezervaciji domena na e-mail – zajedno sa predračunom
  3. Uplata predračuna za domenu
  4. Aktivacija domena

Da li je potrebno dostavljati dokumentaciju priliko registracije BA domena?
Posljednjim izmjenama Pravilnika o registraciji BA domena, uvedena je promjena u načinu registracije BA domena i za registraciju istog više NIJE POTREBNA dokumentacija. Izuzetak je edu.ba domen, za koji se mora utvrditi da li je vlasnik obrazovna ustanova.